kyucquetoi.com

Bài viết 12/2016

Áp-sa-ra hóa thân cõi người

 Áp-sa-ra Áp-sa-ra nụ cười của em Điệu múa tài hoa bay vào đất nước Ngàn sao khuya long lanh mắt biếc Áp-sa-ra đôi bàn tay gọi trăng Áp-sa-ra huyền thoại vĩnh hằng Hồn thánh thiện trắng màu hoa sáng tạo Nguồn rung cảm ảnh hưởng thiên thần Khát vọng tình dâng biển sữa thanh xuân Thấm vào đá đá mềm theo vũ khúc Áp-sa-ra sáng trưng Miền Đâu...