kyucquetoi.com

Bài viết 06/2017

Đào kho báu - Phần 2

 Ngày 26 tháng 7 năm 1885, ngự đoàn từ Lệ Thủy vào đến Cam lộ. Ngày 21 tháng 11 năm 1885, ngự đoàn đến Qui Đạt, Quảng Bình. Nếu tính cả thời gian hành quân và thời gian đóng quân ở Sơn Phòng, Hà Tĩnh thì vừa gần 4 tháng. Theo Lê Đức Dục thì số vàng Tôn Thất Thuyết di chuyển từ Huế ra Tân Sở là 300.000 lạng, tương đương 11 tấn, gần 1/3 kho nội phủ.  Theo Cao Lượng, nguyên lý trưởng...

Kiểm định bình nén khí

Kiểm định là một trong những biện pháp nhằm đánh giá mức độ an toàn kỹ thuật của một thiết bị. Đây là những hoạt động cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và người lao động sử dụng các trang thiết bị an toàn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chung về Quy trình kiểm định bình nén khí để các bạn có thể tham khảo. Kiểm định an toàn máy nén khí nhằm đảm...