kyucquetoi.com

Anh trách tôi

Anh trách tôi..em hay hờn hay dỗi
Đã khi nào.. anh thấu nỗi lòng tôi
Lời anh ngỏ....đâu phải là quá vội
Sao để tàn...tan giấc mộng nên đôi
30/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/lananh.hoang.92102564

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *