kyucquetoi.com

BÀN MỘT CHÚT CHƠI VỀ ÔNG TRỜI CỐ Ý LÀM MƯA VÀ VÔ Ý LÀM MƯA

BÀN MỘT CHÚT CHƠI VỀ ÔNG TRỜI CỐ Ý LÀM MƯA VÀ VÔ Ý LÀM MƯA
Hơn 2 giờ chiều nay, Biên Hòa đang nắng bỗng mưa ào ào, không to và cũng tạnh ngay, có vẻ như là Trời vô ý mà mưa chứ không phải cố ý làm mưa. Thế là bao nhiêu quần áo, chăn màn cả xóm đang phơi đều ướt tuốt luốt vì không nhà nào kịp mang vào.
Từ "cố ý", chữ Hán viết là 故 意 nghĩa là "có dụng ý". "Vô ý" viết là 無 意 nghĩa là "không dụng ý". Từ đấy mà các sách luật mới có khái niệm "vô ý phạm" (無 意 犯) là "phạm tội không có dụng ý" và "cố ý phạm" (故 意 犯) là "phạm tội có dụng ý".
Đối với Người thế nào thì không rõ nhưng với Trời mà "vô ý phạm" thì thiệt hại cho dân sẽ nhiều lần hơn so với "cố ý phạm".
Bởi, "cố ý" thì có báo trước, còn "vô ý" thì không, chẳng biết đâu mà đề phòng.
30-3-2018
Phan Nam Sinh.
13/04/2019
1 bình luận:
Ân Nguyễn Đức
13-04-2019, 02:16:31
Cụ thường có cách mượn "cớ" để tạo "lí sự". Thâm thuý!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *