kyucquetoi.com

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỒNG BÀO NHÂN DÂN CẢ NƯỚC HÃY BÌNH TĨNH TIN TƯỞNG VÀO SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẢNG NHÀ N

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: ĐỒNG BÀO, NHÂN DÂN CẢ NƯỚC HÃY BÌNH TĨNH, TIN TƯỞNG VÀO SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
Sáng 11/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, xây dựng Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho lùi việc xem xét, thông qua Dự án Luật vào kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Kết quả biểu quyết có 423 đại biểu tán thành (tương đương 85,63%) đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật và Nghị quyết về thi hành luật này.
Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại ngày hôm qua, ở một số địa phương, một bộ phận nhân dân tụ tập đông người, một số quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, và cho rằng "điều đó cho thấy những việc Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường đã lan tỏa ra xã hội". Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Chỉ đáng tiếc, vấn đề đã làm cho nhân dân không hiểu đúng bản chất của sự việc, ngộ nhận, hiểu nhầm vấn đề nên có hành động quá khích, cũng không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong việc này, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội".
"Quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các dự án luật Quốc hội đang thảo luận là luôn lắng nghe ý kiến của người dân”.
15/04/2019
1 bình luận:
Nguyễn Quyền
15-04-2019, 02:16:53
Suốt ngày kêu gọi tin tưởng mà chả làm được việc gì cho người ta tin cả.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *