kyucquetoi.com

Ê kip gồm Phan Hải đọc thoại và Hằng Phạm diễn quá sâu :))))

Ê kip gồm Phan Hải đọc thoại và Hằng Phạm diễn quá sâu :)))). Phương ngây ther k biết gì :)))).
Chưa kể cho chị Hằng nghe là sau khi c thả đợi txi, Hải đã gọi grap nhưng mà là biker :)). Đến nhìn nhau cười như phá mả giữa giời mưa
29/11/2017
Facebook: https://www.facebook.com/MeBon.2801
4 bình luận:
Phan Hải
12-10-2017, 18:40:58
Lú vãi mề =))
Thang Bích Phương
Thang Bích Phương
12-10-2017, 18:41:17
Anh txi máy :)))
Hằng Phạm
12-10-2017, 18:47:07
Ung thư lời
Hằng Phạm
12-10-2017, 18:52:14
Phương ngây ther, Hằng mộng mer nên mới bị Hải thịt như 2 con gà mèr
Thang Bích Phương
Thang Bích Phương
12-10-2017, 18:52:32
Dnay văn thơ lai láng vl :))
Hằng Phạm
Hằng Phạm
12-10-2017, 18:53:01
Lai láng vcl (vô cùng luôn)
Phan Hải
Phan Hải
12-10-2017, 18:58:16
Hải ba ngơ =))))
Hằng Phạm
Hằng Phạm
12-10-2017, 19:03:36
Vãi cả ba ngơ :))
Nguyên Cơ
12-10-2017, 19:06:30
vtv1

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *