kyucquetoi.com

Mình thích cái chỗ này thế

Mình thích cái chỗ này thế.. học hành mới vào được chứ.. như công viên vậy đó, thư thái sau giờ học căng thẳng, trao đổi và bàn luận thoải mái..
30/01/2018
Facebook: https://www.facebook.com/linh.khanh.1848
1 bình luận:
Le Nga
06-12-2017, 10:47:28
e đi học hả L?
Vũ Khánh Linh
Vũ Khánh Linh
06-12-2017, 23:19:05
Em tham gia Asia Uninet students week chị ạ..

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *