kyucquetoi.com

Ngoại giao thiếu chuyên nghiệp ra vẻ ta đây và kẻ cả là thất bại

Ngoại giao thiếu chuyên nghiệp, ra vẻ ta đây và kẻ cả là thất bại! Thấy công dân Indonesia được thả tự do, lúc đó BNG mới điện thoại đề nghị Malaysia thả Đoàn Thị Hương mà lẽ ra động thái đó phải được diễn ra trong quá trình Malaysia thụ lý vụ án và xét xử!
Để có kết quả công dân Indo được trả tự do, tổng thống nước này đã trực tiếp qua gặp thủ tướng Malaysia đàm phán. Còn VN thì sao?- Không hề có chuyện đó! Buồn thay cho thân phận công dân VN!???
14/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *