kyucquetoi.com

THANH TRA VĂN PHÒNG Vinh dự được đón Đoàn thanh tra của Bộ tư pháp đến thanh tra Văn phòng

THANH TRA VĂN PHÒNG Vinh dự được đón Đoàn thanh tra của Bộ tư pháp đến thanh tra Văn phòng. Trong 2 năm (từ 01/01/2016 - 31/8/2017), tổng số vụ việc tư vấn, bảo vệ quyền lợi, bào chữa miễn phí hơn 15 vụ, chiếp 30% trên tổng số vụ việc của Văn phòng. Thái độ làm việc của Đoàn rất nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc. Chắc sẽ bị phạt vì một số lỗi trong việc báo cáo định kỳ, bảo hiểm, công bố báo chí về việc chuyển trụ sở Văn phòng... Đúng là thợ cắt tóc không tự cắt tóc cho chính mình.
03/12/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *