kyucquetoi.com

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật 32 Thường Niên

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật 32 Thường Niên
Tin Mừng theo thánh Luca : 18,1-8
THIÊN CHÚA MINH XÉT CHO NHỮNG KẺ NGƯỜI ĐÃ TUYỂN CHỌN, NGÀY ĐÊM HẰNG KÊU CỨU VỚI NGƯỜI.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyên luôn, không được nản chí. Người nói :' Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông :' Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.' Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng :' Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."'
Rồi Chúa nói :" Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó ! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không Minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chằng ?"
14/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *