kyucquetoi.com

Về tình trạng trái đất đang nóng lên - Phần 3

Tại vùng nhiệt đới thì có đấy, vì ở đó sự quan hợp diễn ra quanh năm cho nên sự hấp thu nhiệt lượng là không đáng kể. Còn ở những vùng như Siberia, một lãnh nguyên phủ đầy địa y và rêu sẽ tốt hơn là rừng, đặc biệt nếu lại có tuyết.
Nguyên liệu sinh học là giải pháp thần kỳ? Sai. Từ năm 2003, các nước phương Tây đã lao vào sản xuất nhiên liệu sinh học với mục tiêu là thay thế một phần dầu hỏa bằng những loại nhiên liệu trích từ thực vật (dầu, rượu). Chúng có ưu điểm là không làm tăng thêm lượng khí CO2 trong khí quyển. Tuy nhiên, để sản xuất ra nguyên liệu sinh học, cũng phải đốt giàu hỏa trong lúc trồng trọt (phân bón, máy gặt, vận chuyển, xử lý trong nhà máy…). Và tùy theo loại thực vật, lượng khí CO2 thải ra trong quá trình sản xuất lại lấn lướt ưu điểm của nhiên liệu sinh học. Chẳng hạn như rượu ethanol khi sản xuất từ ngô sẽ thải ra khí CO2 tương đương với dầu diesel. Một vài loại cây có khá hơn, như mía chỉ thải ra lượng CO2 ít hơn 3 lần. Tuy nhiên trong vòng 10 năm nữa, một thế hệ thực vật mới với năng xuất cao hơn sẽ ra đời, và không cần đến sự giúp sức của con người.
Băng địa cực tan chảy sẽ làm ngập lụt trái đất? Sai. Quả thật là mùa hè mỗi năm lớp băng Bắc địa tan chảy nhiều hơn, và có lẽ sẽ biến mất trước cuối thế kỷ này. Nhưng điều này sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến mực nước biển cả, vì giống như một cục nước đá trong ly nước, nó vẫn chiếm thể tích bằng với phần nước đá chìm, nhưng ở dạng lỏng.
Ngược lại, nếu lớp băng bao phủ vùng Groenland và Nam cực tan ra, lượng nước đó sẽ làm mực nước biển dâng thêm 7m (băng ở Groenland) và 60m (băng ở Nam cực). Tuy nhiên, băng ở Nam cực không đáng ngại, vì lượng băng đó quá khổng lồ nên chẳng suy suyễn gì trước sự nóng lên của hành tinh. Còn lớp băng Groenland cũng phải mất nhiều thế kỷ nữa mới có tác động trông thấy đến mực nước biển.
Thực ra trong thế kỷ 20 có 2 hiện tượng khác tác động đến mực nước biển: Đầu tiên là khi nóng lên, nước giãn nở và làm mực nước biển dâng thêm 17cm trong thế kỷ qua. Thứ nhì là sự tan chảy của các băng hà ở độ cao trung bình, chẳng hạn như trên núi Alpes, Alaska hay vùng Patagonie. Những băng hà đó sẽ biến mất hoàn toàn trong thế kỷ 21 và đổ ra đại dương. Tuy nhiên,   lượng nước đó rất nhỏ nhoi và tổ chức GIEC ước tính rằng từ đây đến năm 2100 mực nước biển sẽ không tăng đến 1m. Nhưng dù sao thì cũng đủ để làm các khu vực duyên hải lo ngại.
Minh Luân - Kiến thức ngày nay số 648 - Năm 2004
12/04/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *