kyucquetoi.com

Với trường hợp gia đình ông Trương Anh Quân vợ là Đỗ Mỹ Linh kết luận nêu năm 2001 ông Quân mua lại

"Với trường hợp gia đình ông Trương Anh Quân, vợ là Đỗ Mỹ Linh, kết luận nêu, năm 2001, ông Quân mua lại đất của hộ ông Đỗ Xuân Lâm đã được cấp sổ đỏ diện tích 600 m2 đất ở từ năm 1997, trước khi có quy hoạch rừng năm 1998.
Năm 2009, hộ ông Quân xây dựng 4 công trình và hạng mục phụ trợ khác. Năm 2014, UBND huyện Sóc Sơn, Phòng TN&MT huyện Sóc Sơn mới làm thủ tục hiệu chỉnh sổ đỏ.
Năm 2015, Văn phòng đăng ký nhà và đất huyện lại làm thủ tục sang tên và cấp đổi sổ đỏ cho hộ ông Quân thuộc quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn."
Đoạn này đâu có kết luận là CÓ SAI PHẠM như tít bài báo đâu !
13/08/2019
1 bình luận:
Phuc Dinh Kim
13-08-2019, 04:38:51
Rồi làm gì nhau?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *